Les dirigeant du ring ajaccien

Thomas Brunelli 

President du ring ajaccien